Aqua-Terra Nova BV levert advies en doet onderzoek in de sectoren Water, Ruimte, Milieu en Ecologie voor verduurzamings- en ontwikkelingsprojecten in de groene en de bebouwde omgeving.   

Water

Binnen de agro en food sector vervult Aqua-Terra Nova een belangrijke rol bij het ontwikkelen en realiseren van innovatieve verduurzamingsconcepten bij de watervoorziening. Door het slim toepassen en combineren van water technologische innovaties verzorgen wij zuiveringssystemen en waterketenoplossing met een terugverdienmodel. Dit heeft ons diverse landelijke nominaties opgeleverd.

Legionella preventie; vanuit deze expertise leveren wij ook diensten in de sector Legionella-beheersing. Deze diensten zijn o.a. risico analyses, beheersplannen, tekeningen, beheersmaatregelen…. 


2 vacatures beschikbaar:
Legionella adviseur
Vacature watertechnoloog


 

Ecologie

De Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 verplichten u om de effecten van projecten op beschermde planten, dieren en natuurgebieden inzichtelijk te maken.

Aqua-Terra Nova voorziet projectontwikkelaars, gebiedsbeherende overheidsinstanties en particulieren van advies over de risico’s van de natuurwetgeving voor ruimtelijke ingrepen en adviseert over het realiseren van projecten in overeenstemming met de natuurwet- en regelgeving. Dit begint meestal met een Quick scan, onze Eco-Effectscan®….

3 nieuwe vacatures beschikbaar:
Medior Ecoloog 
Medior Ruimte & Ecologie
Veldmedewerker Ecologie

 

Ruimte & Milieu onderzoeken

Ruimtelijke procedures en milieu onderzoeken zijn van toepassing op allerlei bouwprojecten en ontwikkelingen met een ruimtelijke impact, zoals de ontwikkeling van een woonhuis, woonwijken, industrie, kantoren en agrarische ontwikkelingen.

Aqua-Terra Nova kan u begeleiden in uw project, in welke fase zich deze ook bevind en ongeacht de grootte.  
Wij kunnen u adviseren bij de voorbereiding van een project tot aan het borgen in bestemmingsplannen en het doorlopen van de Wabo-procedure.