Missie, duurzaamheid en MVO

Aqua-Terra Nova staat voor duurzaamheid. Vanuit onze expertise wordt blijvend gewerkt aan duurzame, CO2 neutrale en klimaat-adaptieve oplossingen bij projectontwikkeling. De combinatie van projectontwikkeling en flora en fauna belangen vereisen specifieke kwaliteiten van onze medewerkers. Onze nationale en internationale ambities voor  ‘climate proof'  systemen in de tuinbouw en bebouwde omgeving zijn groot. Er is veel belangstelling voor projecten als AquaReUse en installaties als de Triton. Door toepassing van gebruikssystemen met water en energie worden opbrengsten gegenereerd en kan een aantrekkelijk verdienmodel worden opgezet. Hiermee wordt een kostenfactor omgezet in een business case. 

Aqua-Terra Nova is partner van MVO Nederland. Het geeft aan dat wij werken aan zowel financiële, als milieu- en sociale doelen. Op die manier boeken wij zowel bedrijfseconomische als maatschappelijke winst. Wij sponsoren verschillende maatschappelijke organisaties en goede doelen, waaronder Stichting Vogelasiel de Houtsnip , waar vrijwilligers zich inzetten voor vogels in moeilijkheden.