Symposium 'Water Food Print'

Bent u betrokken bij of heeft u interesse in de rol van water bij de wereldwijde voedselproductie door de tuinbouw dan mag u dit symposium niet missen!

De verwachting is dat de wereldpopulatie in 2050 toeneemt van 7 naar 9 miljard mensen.  Hiervoor dient twee maal zoveel voedsel te worden geproduceerd en zijn enorme hoeveelheden water nodig welke momenteel veelal uit de bodem worden onttrokken.

Onttrekking uit de bodem voor tuinbouw betekent concurrentie voor de strategische (zoet)watervoorraden. De wereldwijde massale grondwateronttrekkingen komen na gebruik in de atmosfeer en lijken ook steeds meer verantwoordelijk voor de klimaatveranderingen. Om het aanwezige (zoete) water beschikbaar te houden voor de voedselvoorziening en andere gebruiksfuncties zal er nu snel een forse ommezwaai naar andere bronnen gemaakt moeten worden. De Nederlandse kennis over tuinbouw en water kan hierbij wereldwijd een belangrijke rol spelen.

Inspelend op deze problematiek en met voorbeelden te over zal in het symposium ‘Water Food Print’ gezocht worden naar duurzame oplossingen van voor dit probleem zodat de verdubbeling van de productie ook daadwerkelijk zonder al te grote gevolgen kan plaatsvinden. Klimaatverandering en de trek naar de grote steden maakt het knelpunt alleen nog maar groter maar de oplossing ligt eigenlijk met de Nederlandse kennis van water en tuinbouw voor het oprapen. Hiermee kan de voedselproductie klimaat proof worden gemaakt. Kunnen voorwaarden bij de financiering van deze projecten een rol spelen?
De oplossing ligt niet in het massaal ontzouten van zout water maar in het slim gebruiken van alle aanwezige bronnen en opslagsystemen. We willen u hier alle ins en outs over presenteren en met u hierover discussiëren. 
 
Dus kom naar het symposium ‘Water Food Print’ op 18 januari a.s. !